Joomla Modules Joomla Templates

Aneksy do umów regulujących zobowiązania organizacyjne i finansowe

Szanowni Państwo – uczestnicy projektu
"ECO-ENERGIA W GMINIE JÓZEFÓW"

Przypominamy, że przygotowane zostały aneksy do umów regulujących zobowiązania organizacyjne i finansowe, związane z montażem i eksploatacją zestawu solarnego. Zmiany w umowie dotyczą obniżenia o kwotę 400 zł finansowego udziału uczestnika projektu oraz przesunięcie terminu dokonywania wpłat do 28 lutego 2014 r.

Stosowne aneksy do umów dostępne są do podpisania w Urzędzie Miejskim w Józefowie przy ul. Kościuszki 37 w pokoju numer 6.