Joomla Modules Joomla Templates

Ramowy harmonogram wizji lokalnych

Informujemy, że realizacja projektu "ECO ENERGIA W GMINIE JÓZEFÓW" weszła w fazę przygotowania indywidualnych dokumentacji dla poszczególnych zestawów solarnych. Sporządzenie dokumentacji poprzedzone jest wizytą przedstawicieli wykonawcy firmy "ELEKTRO-BUD" Przemysław Gawda ul. Ofelii 28, 20-711 Lublin.

Wizyta osób reprezentujących wykonawcę ma na celu ustalenie z właścicielem (użytkownikiem) budynku mieszkalnego szczegółów technicznych dotyczących montażu instalacji solarnej na potrzeby CWU. Projektanci powinni ustalić z osobą uprawnioną do podjęcia decyzji m.in. miejsce montażu poszczególnych elementów instalacji oraz wskażą zalecenia dotyczące przygotowań, które leżą w zakresie obowiązków uczestnika projektu. Z wizji lokalnej sporządzany jest stosowny protokół.

Ramowy harmonogram wizji lokalnych, dla poszczególnych miejscowości:

Lp. Miejscowość Planowany termin wizji lokalnej
1 Borowina nie ustalono
2 Brzeziny nie ustalono
3 Czarny Las od 17 lutego 2014 r.
4 Długi Kąt od 10 lutego 2014 r.
5 Górecko Kościelne od 17 lutego 2014 r.
6 Górecko Stare od 17 lutego 2014 r.
7 Górniki od 17 lutego 2014 r.
8 Hamernia od 17 lutego 2014 r.
9 Józefów od 13 lutego 2014 r. do od 17 lutego 2014 r.
10 Majdan Kasztelański nie ustalono
11 Majdan Nepryski od 17 lutego 2014 r.
12 Samsonówka nie ustalono
13 Siedliska od 10 lutego 2014 r. (zakończono)
14 Stanisławów od 17 lutego 2014 r.
15 Szopowe od 17 lutego 2014 r.
16 Tarnowola od 17 lutego 2014 r.
17 Tartak Długi Kąt nie ustalono

Kontakt z właścicielem obiektu, który uczestniczy w projekcie będzie realizowany przez:

a) odwiedzanie poszczególnych miejscowości przez projektantów i bezpośrednią wizytę na nieruchomości zgłoszonej do montażu w terminach wskazanych w tabeli, lub
b) jeżeli właściciel nieruchomości zgłoszonej do projektu chciałby uzgodnić (uszczegółowić) termin, w którym będzie go można zastać w domu proszony jest o kontakt w wykonawcą.

  • można wówczas wysłać wiadomość SMS na numer 501 484 671 z informacją: - Imię i nazwisko oraz adres nieruchomości. Przedstawiciel wykonawcy skontaktuje się wówczas z Państwem telefonicznie i uzgodni termin przyjazdu fachowców, lub kontakt bezpośredni pod wskazanym numeru telefonu.

Montaż pierwszych instalacji poprzedzony będzie procedurami wymaganymi przez przepisy prawa budowlanego i przewidziany jest na przełom marca i kwietnia.